SAFETY FIRST!

-it is everyones responsability!

 

Safety is not just a buzz-word. Safety must always be taken very seriously not just during your daily work but also in your free time.

 

Think about this:

How would your family feel if you did not come home for dinner because of an accident?

or about this:

How your life would be if you end up paralyzed in a wheelchair after a serious accident?

or this:

Will you be able to support your family after getting permanent injury from an accident?

 

Needless to say, that the list with arguments could be endless …

 

So, what is safety?

 

It could be expressed like this: “Safety is the condition of being protected from or unlikely to cause danger, risk, or injury”

Or like this: “Safety is a concept that includes all measures and practices taken to preserve the life, health, and bodily integrity of individuals”

 

Basically, during our everyday lives if we think about the green sentences above, we start to create a mind-set where we always think of avoiding hazards to the extent possible. If we cannot entirely avoid the risks, we must mitigate them!

 

Thinking about safety must be an integral part of how we think and work. No work can be done without first considering safety.

 

You must consider Personal Safety and the Safety of Others before you start working. 

 

High levels of safety comes when we work together to achieve it. So, assist your fellow worker in addressing any issues relating to the safety of the work. 

If in doubt – there is no doubt!

Stop the work!

… and contact the site supervisor who will then take the appropriate measures to ensure that steps are taken to mitigate or remove the risks.

 

Safety First!

 

 

SIGURANȚA ÎNTÂ

– responsabilitatea tuturor!

Siguranța nu este doar un cuvânt de interes. Siguranța trebuie luată întotdeauna în serios nu doar în timpul muncii zilnice, ci și în timpul liber.

 

Gandeste-te la aceasta:

Cum s-ar simți familia ta dacă nu ai veni acasă la cină din cauza unui accident?

Sau despre aceasta :

Cum ar fi viața ta dacă ai ajunge paralizat într-un scaun cu rotile după un accident grav?

Sau aceasta :

Vă veți putea întreține familia după ce vă răniți permanent în urma unui accident?

Este inutil să spun că lista ar putea fi scrisa la nesfârșită …

 

Deci, ce este siguranța?

Ar putea fi exprimat astfel: „Siguranța este condiția de a fi protejat de sau este puțin probabil să provoace pericol, risc sau rănire”

Sau așa: „Siguranța este un concept care include toate măsurile și practicile luate pentru a păstra viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor”

 

Practic, în timpul vieții noastre de zi cu zi, dacă ne gândim la propozițiile verzi de mai sus, începem să creăm o mentalitate în care ne gândim întotdeauna să evităm pericolele în măsura posibilului. Dacă nu putem evita în totalitate riscurile, trebuie să le atenuăm!

 

Gândirea la siguranță trebuie să fie o parte integrantă a modului în care gândim și lucrăm. Nicio lucrare nu poate fi efectuată fără a lua în considerare mai întâi siguranța.

 

Trebuie să luați în considerare siguranța personală și siguranța celorlalți înainte de a începe să lucrați.

 

Un nivel ridicat de siguranță este atunci când lucrăm împreună pentru a le atinge scopul. Așadar, ajutați-vă colegul de muncă în abordarea oricăror probleme legate de siguranța muncii.

 

Dacă aveți dubii – nu există nicio îndoială!

Opriți munca!

 

Contactați supervizorul de șantier care va lua apoi măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că sunt luate măsuri pentru atenuarea sau eliminarea riscurilor.