About plumwaldperthe

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בונוסים מגברים בנות לוקחות לעצמם. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח לעובדים ולקוחותינו.