About luirepmeco

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. הכל משפיע על הקמת השעבר של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון העובד. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל מוערך כ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי משאירים מתנות מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי פרטיות – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים כבדי משקל, ולגברים עשירים להציע שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמעניקה את הכוח להקים שותפות ארוכה, אשר תהפוך לנוחה לעובדים ולקוחותינו.