About lacudansli

מערכת פרס עובדים שקופה. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בקריות – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים נותנים שירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.