About derzafakday

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של הקצבה היומית של דירות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה טובה, וכדי לספק ללקוחות מאובטחים להעניק לשירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.