About contphecacom

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. טיפס מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – לספק לעובדים עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים נותנים שירותים באופן בלעדי ברמה הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלות הדיור מתרחשת אך ורק למאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת השכירות היומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.